تبلیغات هدفمند و درست نیاز هر کسب و کاری است
با آموزش‌های جامع و تخصصی تبلیغات در هر حوزه برای پرسنل، مدیران میانی و مدیر عامل‌ها کسب و کار خود را متحول کنید.

​با توجه به زمینه‌ی فعالیت هر برند یا کسب و کار، رسانه‌ی مرتبط و متناسب شناسایی شده و تبلیغات در آن رسانه انجام خواهد شد. برای مثال تبلیغات اینستاگرامی و همکاری با اینفلوئنسرها و میکرواینفلوئنسرها، طراحی کمپین‌های اینستاگرامی و محیطی و ....

​آموزش تبلیغات و رسانه شامل:
​​​​​​​
_آموزش اصول تبلیغات به صاحبان کسب و کارها
_آموزش تخصصی هر بخش به پرسنل مجموعه شما
​​​​​​​_انتخاب انواع محتوا و بستر انتشار محتوای مناسب برند