​برندسازی جناب آقای "مجید محمدنژاد" رئیس اتاق ایران-ترکمنستان

بیش از شش ماه همکاری
​​​​​​​
موقعیت: ترکمنستان​​​​​​​

خدمات ارایه شده:
​​​​​​​_تبلیغات گسترده انتخابات اتاق بازرگانی مشهد- دوره یازدهم
​​​​​​​( نتیجه حاصل: انتخاب ایشان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی)
_طراحی هویت بصری اتاق بازرگانی ایران-ترکمنستان
_تولید محتوای تصویری و ساخت تیزر تبلیغاتی و طراحی
_تولید محتوای صوتی و پادکست در استودیو
_تولید محتوای متنی تبلیغ‌نویسی شده پادکست‌ها ​​​​​​​​​​​​​​