گروه صنایع غذایی محمد ساکتی

زیرگروه: صنایع غذایی
​​​​​​​
موقعیت: مشهد – شهرک صنعتی​​​​​​​