سالن خدمات زیبایی سیماب 

موقعیت: مشهد 

خدمات ارایه شده: مشاوره تخصصی به بیزنس وومن‌ها، دجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، مشاوره نحوه خدمات رسانی به مشتریان خانم​​​​​​​