در مشاوره توسعه کسب و کار، با تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر با نگاهی جامع مسائل مجموعه‌تان را بررسی کرده و با بهره‌مندی از تجربه‌های مشاورین متخصص ما در جهت حل آن‌ها اقدام کنید.

کسب و کار شما یک قدم تا موفقیت فاصله دارد
از کنار مشاوره به راحتی گذر نکنید. تیم متخصصان مجموعه شایق به شما را برای ایجاد و توسعه بیزنس همراهی می‌کنند. 

مشاوره توسعه کسب و کار شامل:
​​​​​​​
_خدمات تحلیل رقبا و تحلیل محیطی
_خدمات مدیریت پروژه‌های استارتاپی و کارآفرینی

_تحقیقات بازار و بازاریابی
_برگزاری جلسات اتاق فکر برای ارایه ایده‌های نوین 
_تهیه‌ی پروپوزال اختصاصی پس از تحلیل کسب و کار

​قبل از انعقاد قرارداد، مشاوره‌های تخصصی برای کسب و کارها انجام شده و سپس با تحلیل و ارایه‌ی استراتژی برنامه‌های آینده مشخص می‌شود.
پس از قرارداد نیز جلسه‌های آموزشی هفتگی و یا ماهانه برای پرسنل و مدیران برگزار می‌شود.
برگزاری جلسه‌های ماهانه برای هر مشتری که همراه با ارایه‌ی گزارش پیشرفت پروژه می‌باشد.