​مشهد استخدام

استارتاپ زیر مجموعه شرکت فرداد ارتباطات شایق
​​​​​​​
​​​​​​​موقعیت: مشهد
​​​​​​​​​​​​​​

​​استخدام تخصصی افراد در فیلدهای مختلف کاری، ارایه آموزش‌های لازم به کارمندان و مدیران، ارتباط راحت بین کارمندان و کارفرما​​​​​​​