سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا چیست؟ CMS چه کاربردی دارد؟

CMS یا سیستم مدیریت محتوا، برنامه ای است که با استفاده از آن می توان به انتشار، ویرایش، سازماندهی، حذف و نگهداری محتوای تولید شده پرداخت.