Your comments

dear companions,illuminate our path

Our abilities

Interaction with industries during the management or implementation of services to them has led to a growing interest in the past years.You dear companions are the source of our power. We wouldn't make it without your support.

Persian carpet of Mashhad

بی‌شک همکاری با مجموعه شایق، یکی از بهترین تجربه های کاری فرش پرشین مشهد بود. دانش، مهارت اجرایی و گرفتن نتایج مورد انتظار برای اهداف تعیین شده، از معیار های ما برای ادامه همکاری با شایق هستند.

زرین ستاره مسما

اگر افراد یک تیم ایده پرداز نباشند و صرفا مجری اوامر شما باشند، هیچ چیزی به برند شما اضافه نخواهند کرد. تیم متخصص، خلاق وجوان شایق، صفر تا صد ایده پردازی تا اجرا را بر عهده دارند و تا حصول نتیجه، دست از تلاش برنمی دارند.

محصولات بهداشتی ایوان

در روزگاری که بسیاری از مجموعه‌ها، ادعای تخصص در زمینه های گوناگون دارند، به پشتوانه سال ها تجربه و با آگاهی کامل، شایق را برگزیدیم.

مهراد چاشنی توس

مترصد این هستیم که از ما به نیکی یاد کنند و این مهم را به دستان پرتوان سرکارخانم شایق سپردیم.

صنایع غذایی فروت تایم

پیدا کردن یک تیم با ظرفیت های اجرایی گسترده و درسطح بین الملل کار ساده ای نیست. تیم جوان و متخصص شایق، همراه صفر تا صد ما در این مسیر، از خلق هویت بصری برند تا توسعه سهم بازار و صادرات بودند.

زعفران نیلک و خلیلی

ماندن در دنیای کسب و کار، کار هرکسی نیست. از همراهی همه‌جانبه‌ی مجموعه شایق در طی این مسیر سخت‌، ممنونیم.

تولیدی پوشاک گیفت

در مدت زمانی که گذشت، چیزی جز موفقیت ندیدیم. مجموعه شایق با پشتیبانی همه جانبه تولیدی پوشاک گیفت در این مسیر باعث دلگرمی و موفقیت ما بودند.

Bidari saffron

بسیار خرسندیم که بخش زیادی از اهداف زعفران بیداری، مانند اضافه کردن محصول و گسترش بازار هدف تا حوزه خلیج فارس و اروپا، در کنار مجموعه شایق میسر شد. به آینده این همکاری بسیار خوشبین و امیدوار هستیم.

مهدی بیداری

وجود افراد خلاق، ایده‌پرداز و متخصص در مجموعه شایق، ضامن اجرایی شدن اهداف و برنامه های شما در مسیر پیش روست.
Our customers

Our smart and successful customers.

Your comments
dear companions,illuminate our path

Our abilities

Interaction with industries during the management or implementation of services to them has led to a growing interest in the past years.You dear companions are the source of our power. We wouldn't make it without your support.

Persian carpet of Mashhad

بی‌شک همکاری با مجموعه شایق، یکی از بهترین تجربه های کاری فرش پرشین مشهد بود. دانش، مهارت اجرایی و گرفتن نتایج مورد انتظار برای اهداف تعیین شده، از معیار های ما برای ادامه همکاری با شایق هستند.

زرین ستاره مسما

اگر افراد یک تیم ایده پرداز نباشند و صرفا مجری اوامر شما باشند، هیچ چیزی به برند شما اضافه نخواهند کرد. تیم متخصص، خلاق وجوان شایق، صفر تا صد ایده پردازی تا اجرا را بر عهده دارند و تا حصول نتیجه، دست از تلاش برنمی دارند.

محصولات بهداشتی ایوان

در روزگاری که بسیاری از مجموعه‌ها، ادعای تخصص در زمینه های گوناگون دارند، به پشتوانه سال ها تجربه و با آگاهی کامل، شایق را برگزیدیم.

مهراد چاشنی توس

مترصد این هستیم که از ما به نیکی یاد کنند و این مهم را به دستان پرتوان سرکارخانم شایق سپردیم.

صنایع غذایی فروت تایم

پیدا کردن یک تیم با ظرفیت های اجرایی گسترده و درسطح بین الملل کار ساده ای نیست. تیم جوان و متخصص شایق، همراه صفر تا صد ما در این مسیر، از خلق هویت بصری برند تا توسعه سهم بازار و صادرات بودند.

زعفران نیلک و خلیلی

ماندن در دنیای کسب و کار، کار هرکسی نیست. از همراهی همه‌جانبه‌ی مجموعه شایق در طی این مسیر سخت‌، ممنونیم.

تولیدی پوشاک گیفت

در مدت زمانی که گذشت، چیزی جز موفقیت ندیدیم. مجموعه شایق با پشتیبانی همه جانبه تولیدی پوشاک گیفت در این مسیر باعث دلگرمی و موفقیت ما بودند.

Bidari saffron

بسیار خرسندیم که بخش زیادی از اهداف زعفران بیداری، مانند اضافه کردن محصول و گسترش بازار هدف تا حوزه خلیج فارس و اروپا، در کنار مجموعه شایق میسر شد. به آینده این همکاری بسیار خوشبین و امیدوار هستیم.

مهدی بیداری

وجود افراد خلاق، ایده‌پرداز و متخصص در مجموعه شایق، ضامن اجرایی شدن اهداف و برنامه های شما در مسیر پیش روست.
Our customers

Our smart and successful customers.

EN
Scroll to Top