الگوریتم های گوگل

معرفی الگوریتم های گوگل | با مشهور ترین این الگوریتم ها تا سال ۲۰۲۳ آشنا شوید!

الگوریتم های گوگل بر این اساس می توانند میزان بازدید از وبسایت شما را بر اساس یک سری معیار ها و قوانین از جمله سئو، افزایش دهند و یا به رده های پایین جست و جو باقی نگه دارند.