انواع لوگو موشن چیست؟ کاربرد لوگو موشن در تبلیغات

مقدمه لوگو موشن تصویری ا‌ست متحرک از آرم یا لوگوی واحد تجاری به همراه جلوه‌ های صوتی و تصویری. با توجه به وجود لوگوی شرکت در بطن این کار، لوگو موشن می‌ تواند بعنوان تصویری از نام شرکت در ذهن مخاطب نقش ببند.