نشست تخصصی

برندسازی شخصی مدیران 2

ویژه مدیران و کارآفرینان

با راهبری؛

سرکار خانم زهرا شایق

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرداد ارتباطات شایق

مدیر برندینگ و رسانه خانه صمت جوانان خراسان

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران

25

اردیبهشت ماه

مشهد

اتاق بازرگانی

برخی از 

همراهان این نشست

سرکار خانم زهرا شایق 

مدیرعامل شرکت شایق

جناب آقای محمدحسین روشنک

رئیس کانون کارآفرینان خراسان

جناب آقای محسن شریعتی

رئیس هیئت مدیره خانه صمت جوانان خراسان

16 - 16:15

شبکه سازی مهمانان

16:45 - 17:45

تدریس پرسونال برندینگ 2
ارائه دهنده: سرکار خانم زهرا شایق

18:10 - 18:45

صحبت ها مهمانان و نکات قابل تعامل و جمع بندی
ارائه دهنده: مهمانان

1
2
3
4
5
6

16:15 - 16:45

معرفی خدمات خانه صمت جوانان و سایت و کانون کارآفرینان
ارائه دهندگان: خانم حسین زاده و قندچی

17:45 - 18:10

صحبت‌های هیئت مدیره در جهت چشم انداز های همکاری مشترک در موضوع تجلیل از شخصیت کارآفرین نمونه
ارائه دهندگان: آقای شریعتی و آقای روشنک

18:45 - 19:10

رونمایی از پوستر مراسم شخصیت کارآفرینی
ارائه‌دهندگان: آقای روشنک و آقای شریعتی - دبیران دو تشکل و همراهی کارآفرینان پیشکسوت

برندسازی شخصی مدیران ١

آنچه در رویداد قبلی گذشت

در کنار شما هستیم!

نشست تخصصی برندسازی شخصی مدیران ٢

تصاویر رویداد نخست پرسونال برندینگ مدیران