کوکاکولا و بابانوئل

داستان کوکاکولا و بابانوئل!

داستان کوکاکولا و بابانوئل به گذشته باز می گردد. درست زمانی که کوکاکولا متوجه می شود، برای فروش بیشتر در زمستان باید کاری کند. اما بابانوئل ترسناک چه کمکی به آن ها می کند؟ ... ادامه مطلب